Našim studentům se snažíme přiblížit praxi, která na ně po absolvování studia čeká, jak jen je to možné. Ve výuce se proto poměrně často můžete setkat s experty, kteří vám předají co možná nejvíc praktických zkušeností. Za všechny předměty můžeme jmenovat například „Bezpečnostní politika ČR“, „Krizový management“, nebo „Konceptualizace terorismu“.

Mimo samotnou výuku pak budete mít možnost se zapojit do výzkumů, které členové katedry vedou, nebo do aktivit Centra pro bezpečnostní a strategická studia, které Vám umožní zapojit se do vzdělávacích aktivit oboru a setkávat se s experty, kteří pro studenty oboru přednáší i mimo výuku.

V neposlední řadě můžete v rámci studia absolvovat stáž na české či zahraniční renomované instituci (např. Ministerstvo vnitra ČR, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Ústav pro studium totalitních režimů). Tyto stáže jsou zařazené do katederního programu nepovinných stáží a jejich počet se každoročně může lišit. Tento program navazuje na úspěšný projekt Masarykova stipendiem pro nadané politology.

O tom, že naše snaha o zpraktičtění studia má smysl, svědčí i fakt, že někteří odborníci z praxe si vytipovali v kurzech talenty, aby jim následně nabídli zaměstnání. Podobně je to i v případě stáží Masarykova stipendia – není výjimkou, že stážisté v dané instituci zůstávají.

Otto Eibl, koordinátor Masarykova stipendia