Studium oboru je velice zajímavým a inspirativním obohacením kariérní i životní dráhy. Představuje důležitý základ, ať už se student v důsledku zaměří na méně nebo více odborné směřování. Fakulta i celá univerzita navíc nabízí řadu možností, jak si studium obohatit a doplnit dle vlastního zájmu a potřeb – já si například zvolil projektové řízení, management veřejné sféry a řadu dalších rozvíjejících aktivit. Zkušenosti jasně ukazují, že důležitou ingrediencí pro skutečný a oboustranný přínos je vlastní, skutečný zájem a iniciativa při studiu. Bez toho to prostě není ono. Unikátní komunita BSS Vás v každém případě podpoří ve Vašem snažení. BSS pro mnohé z nás představuje doslova životní styl.

Radek Řičánek