Studium BSS mi umožnilo věnovat se tématům, která mě zajímala a dále se v nich rozvíjet. Setkala jsem se zde navíc s řadou zajímavých a inspirativních lidí, a to jak z řady učitelů, tak z řady spolužáků. Přeji všem současným a budoucím studentům, aby pro ně studium bylo také tolik inspirující a aby je bavilo, protože to je základem úspěchu!

Jana Kotrbová