Bezpečnostní a strategická studia se studují jako tzv. sdružené studium. V takovém studiu je studijní plán Bezpečnostních a strategických studií nakombinován s dalším studijním plánem. Jeden studijní plán je označený za hlavní, druhý za vedlejší. 

Bezpečnostní a strategická studia nelze studovat jako jednooborové studium.

Kombinací je celá řada, některé se vyučují v rámci Fakulty sociálních studií, jiné v mezifakultních kombinacích (především jde o kombinace s Ekonomicko-správní fakultou a Filosofickou fakultou). Následující výčet zahrnuje pouze kombinace vyučované v rámci naší fakulty (druhý obor je vždy vedlejší):

  • BSS + Environmentální studia
  • BSS + Evropská studia
  • BSS + Mediální studia a žurnalistika
  • BSS + Mezinárodní vztahy
  • BSS + Politologie
  • BSS + Psychologie
  • BSS + Sociální antropologie
  • BSS + Sociologie.

Pro kompletní přehled mezifakultních kombinací se, prosím, podívejte na stránky MU.

A jaká kombinace je nejvhodnější?
Těžká otázka, kterou slýcháme docela často. Ale vzhledem k provázanosti studií a oborů bychom doporučili kombinovat Bezpečnostní a strategická studia s Politologií. Jestli totiž politologie zkoumá moc a její podobu a projevy, BSS se pak věnuje konfliktům o ni.
V rámci této kombinace budete potkávat podobné vyučující, rozvrhy obou oborů se respektují a výuka probíhá na jedné katedře.
Kdybyste se ptali na šanci na přijetí na tuto kombinaci, pak vězte, že v minulých letech stačil poslednímu přijatému percentil 120. Což je v porovnání s jinými kombinacemi celkem dosažitelná úroveň. 😉

Slovníček pojmů, aneb jak se od sebe liší jednotlivé studijní plány

A pro pořádek je třeba vysvětlit několik základních pojmů vztahujících se ke studiu:

Jednooborový studijní plán

Studium se zaměřuje na zvládnutí jednoho oboru a jeho obsah si z velké části volí studenti sami. Jde o studium, ve kterém mají studenti předem jasně definovaný seznam povinných předmětů, které si doplní z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že studentům nechává větší volnost ve výběru povinně volitelných i volitelných předmětů.

Studijní plán se specializací

Studium je zaměřené na hlubší orientaci v jedné ze specifických částí oboru. S jednooborovým studiem sdílí obecný povinný základ, navíc ale obsahuje specializační předměty. Jeden studijní program může nabízet více specializací, studenti si vybírají vždy pouze jednu z nich.

Studijní plán pro sdružené studium

Ve sdruženém studiu je možné, aby student získal ucelené znalosti a dovednosti ze dvou studijních programů. Tvoří jej kombinace hlavního studijního plánu a vedlejšího studijního plánu. Kombinovat hlavní a vedlejší studijní plány nelze zatím zcela volně. Sdružené studium na Masarykově univerzitě je asymetrické, tj. významně se liší objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu.

Hlavní studijní plán

Volba hlavního studijního plánu je pro studenty klíčová, protože profiluje jejich studium. Navíc zde studenti píší svoji bakalářskou práci. Hlavní studijní plán odpovídá dvoutřetinové studijní zátěži.

Vedlejší studijní plán

Vedlejší studijní plán je k hlavnímu studijnímu plánu doplňkový. Vedlejší studijní plán odpovídá třetinové studijní zátěži.

V rámci jednoho studia lze studovat pouze jeden hlavní a jeden vedlejší studijní plán.