Bezpečnostní a strategická studia je možné studovat pouze kombinaci s dalším oborem. V rámci fakultní nabídky je možné politologii kombinovat s:

 • politologií,
 • mezinárodními vztahy,
 • environmentálními studii,
 • psychologií,
 • evropskými studii,
 • sociologií,
 • mediálními studii a žurnalistikou.

To ale není všechno. Bezpečnostní a strategická studia je možné studovat i v kombinaci s obory vyučovanými na jiných fakultách. Katedra tak nabízí ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou kombinaci s:

 • hospodářskou politikou.

Ve spolupráci s Filosofickou fakultou nabízíme kombinaci s:

 • anglickým jazykem a literaturou,
 • historií,
 • teorií interaktivních médií

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou nabízíme kombinaci s:

 • geografií a kartografií.

Je z čeho vybírat, že? Nutno dodat, že tak širokou nabídku studijních kombinací máme jenom v Brně. Na ostatních školách, kde se politologie vyučuje, taková možnost prostě není. 😉

Často kladené dotazy

Je možné studijní kombinaci v průběhu studia změnit?

Ano. Je ale třeba splnit několik podmínek.
A pozor – toto není cesta, jak se vyvázat z oboru nebo studia, ve kterém se vám nedaří. Přestupy jsou povolovány pouze těm studentům, kteří mají odstudovaný určitý počet kreditů a s přestupem musí souhlasit vedoucí příslušné katedry!