Jak se k nám dostat?

Do 28. února 2019 je třeba v Informačním systémuuniverzity založit přihlášku a zaplatit (!) administrativní poplatek ve výši 400 korun (individuální bankovní spojení pro zaplacení najdete v přihlášce).

Přijímačky k nám na katedru – ostatně jako na FSS obecně – tvoří test Obecných studijních předpokladů – OSP (popř. Test studijních předpokladů – TSP) a Základů společenských věd – ZSV.

V okamžiku podání přihlášky si můžete vybrat a závazně se rozhodnout, jestli chcete absolvovat TSP organizovaný MU, nebo OSP organizovaný společností Scio. Test ZSV organizuje výhradně Scio a absolvovat jej musí i ti, kdo se rozhodli pro TSP.

Je některá z obou variant lepší?

To posuďte sami, obecně ale posuzujete přijímačky z hlediska flexibility a nákladů:

  • OSP u Scia je výhodný tím, že máte až pět pokusů (každý z nich je placený) a počítá se ten nejlepší výsledek. Scio navíc zkouší v řadě míst v ČR i SR, takže nemusíte jezdit do Brna.
  • TSP organizovaný MU je uznávaný na sedmi dalších fakultách a je v ceně základního poplatku za přijímací řízení.

Mezifakultní přijímačky

V případě, že kombinujete politologii s některým oborem vyučovaným na jiných fakultách, je možné, že bude třeba složit ještě přijímačky, které daná fakulta vyžaduje.

Často kladené dotazy

Když si podám více přihlášek (na více kombinací/oborů), musím dělat přijímačky vícekrát?

 V žádném případě. Absolvování jedněch přijímacích zkoušek naprosto stačí. Jednotlivé obory a jejich kombinace se ale liší v tom, jaké výsledky stačí pro přijetí.  Percentil 120 např. stačí pro přijetí na kombinaci politologie – bezpečnostní a strategická studiaa/nebo na jednooborovou politologii, pro přijetí na kombinaci s mezinárodními vztahy nebo psychologií potřebujete percentil vyšší (131, resp. 175).

Jaká je šance, že budu přijatý/á?

To se odvíjí od výsledků přijímacích zkoušek (percentilu) a oboru (kombinace), na který se hlásíte. Percentil posledního přijatého se pak rok od roku může měnit a to, že jeden rok stačila daná hodnota neznamená, že to tak musíbýt i rok následující. U některých kombinací jako třeba politogie – bezpečnostní a stratetická studialoni stačil percentil 120, jiné kombinace pro přijetí vyžadovaly percentil 175 (kombinace s psychologií).

Jsem ze Slovenska, jak mám postupovat?

Úplně stejně, jako byste se hlásili z České republiky.

Kdy se Scio testy konají?

Informace o termínech, místech konání, kapacitě, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, o obsahu zkoušek, výpočtu percentilu a další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách SCIO. Je možné zavolat na SCIO-infolinku (234 705 555), kde jsou všechny informace také k dispozici.

Kdy se konají TSP organizované MU?

 27. – 28. dubna 2019. 

Jak se dozvím, že jsem zkoušky složil?

 Informace o výsledku se objeví v Informačním systému univerzity, resp. v e-přihlášce, o něco později ji obdržíte poštou.