Bezpečnostní a strategická studia se věnují pochopení a řešení soudobých bezpečnostních problémů. Studenti se zabývají studiem bezpečnosti v různých sociálních a politických prostředích a ve vztahu k různým aktérům.
Výuka se zaměřuje na:

 • aktéry bezpečnosti v různých úrovních od jednotlivce přes státy až po mezinárodní systémy,
 • na bezpečnostní zájmy těchto aktérů,
 • na rizika a hrozby, které tyto zájmy ohrožují,
 • na řešení bezpečnostních problémů (i ze strategického hlediska).

Bezpečnostní a strategická studia se věnují v rámci výuky celé řadě tematických oblastí, které významně odráží aktuální bezpečnostní problémy jak uvnitř států, tak v mezinárodním prostředí.  Patří sem:

 • bezpečnostní koncepce,
 • strategické jednání v oblasti bezpečnosti,
 • mezinárodní bezpečnostní politika,
 • bezpečnostní politiky jednotlivých států,
 • současné bezpečnostní hrozby a rizika (např. terorismus, politický a náboženský extremismus, organizovaný zločin, konflikty, zbraně hromadného ničení, ekologické hrozby, kybernetické útoky),
 • kriminologie,
 • krizový management,
 • zpravodajské služby,
 • vojenství,
 • a mnoho dalších.

Tato kombinace témat a oblastí je zárukou, že absolventi jsou schopní kriticky myslet, pracovat s informacemi a kreativně nacházet řešení ve více či méně standardních situacích.

Uplatnění pak nacházejí univerzálně napříč obory a napříč veřejnou či soukromou sférou.

Často kladené otázky

Kde najdu seznam předmětů?

Seznam předmětů (a vlastně i podmínky pro úspěšné absolvování studia) najdete v univerzitním Informačním systému.

Musím absolvovat všechny předměty, které jsou v rozvrhu?

V žádném případě. Pokud budeš chtít, tak je to samozřejmě možné, v zásadě si ale vybíráte pouze ty předměty, které vás nějak zaujmou. To platí samozřejmě pro platí pro povinně volitelné předměty. Ty povinné je třeba absolvovat všechny.

Je možné studium oboru bezpečnostní a strategická studa kombinovat s dalším oborem?

Ano, bezpečnostní a strategická studia je možné studovat v kombinaci s dalšími studijními obory. Seznam kombinací se každý rok drobně mění, nejvíce kombinací však existuje v rámci FSS. Více informací o aktuálních studijních kombinacích najdete zde