Podporujeme maximálně studenty v tom, aby alespoň na jeden semestr vycestovali na jednu z partnerských univerzit. Proto každoročně uzavíráme (a obnovujeme) desítky smluv s evropskými i mimoevropskými univerzitami. Aktuální nabídka je dostupná na stránkách Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity, další detaily můžete zjistit u katederního koordinátora dr. Michala Pinka.

 

Často kladené dotazy

Jak dlouho mohu v zahraničí strávit?

V rámci programu Erasmus+ je možné v zahraničí strávit až 12 měsíců v rámci jednoho studia. To znamená, že můžete strávit jeden nebo dva semestry na jednom místě, popř. každý semestr někde jinde.  

Když vyjedu v rámci bakalářského studia, znamená to, že na magisterském stupni můžu vycestovat také?

Ano. Absolvování zahraničního studijního pobytu v jednom stupni studia nemá vliv na případný výjezd ve studiu dalším. 

Když vyjedu do zahraničí, budou mi uznány kredity, které tam nasbírám?

 Ano. Nemusíte mít strach, že byste museli něco dohánět (s výjimkou povinných předmětů). Kredity, které si přivezete, budou započítány jako povinně volitelné. Jedinou výjimku tvoří kredity za jazykové kurzy – ty jako povinně volitelné kredity uznávány nejsou.