BSS mě nasměrovalo na tu pravou cestu. Na bakalářském stupni jsem se začala věnovat bezpečnosti dětí a mládeže a věnuji se jí doposud v rámci práce u Policie ČR. Kromě toho mi BSS dalo výborné přátele a pomohlo mi v rozvoji mých schopností. Jsem pyšná, že jsem BSSák.

Zuzana Václavíková, Policie ČR

Zuzana Václavíková