Na BSS jsem strávil 5 let svého vysokoškolského studia. Ačkoli jsem svoji profesní kariéru spojil s právem, studium BSS mi dalo mnohé. Vedle možnosti zabývat se „atraktivními“ a velmi zajímavými tématy to především bylo osvojení si kritického přístupu k odborným (i jiným) textům, schopnost pracovat s množstvím rozličné literatury a vyvozovat z ní relevantní závěry či zpracovávat odborné příspěvky a práce.

Štěpán Výborný