Obor BSS poskytuje každému studentovi komplexní, vždy aktuální pohled na bezpečností problematiku dnešního světa a díky obrovské rozmanitosti a kvalitě jednotlivých studijních předmětů i dostatečnou volnost pro specializaci na konkrétní bezpečnostní téma. Dle mého názoru nemá kvalitou vyučujících i způsobem výuky tento obor minimálně v českém prostředí konkurenci. Za sebe mohu říci, že absolvování BSS hrálo významnou roli jak při výběru mého povolání, tak i výrazně zvýšilo, především akcentací pracovních stáží a obecně převodu teoretických znalostí do praxe, mé šance na přijímacím pohovoru. Díky studiu BSS jsem si znatelně rozšířil své komunikační schopnosti, odborné znalosti, získal jsem dostatečný mezinárodní přehled a naučil jsem se jak správně kriticky uvažovat a analyzovat komplexní problémy, z čehož nyní čerpám každý den, a to nejen v mém profesním životě.

Roman Pačka