BSS, mě dalo především schopnost kriticky myslet, správně pracovat s informacemi a rozšířilo rozhledy. Mimoto jsem si zde vytvořil také celou řadu cenných kontaktů
a životních přátelství.“

Ondřej Poděl