Obor Bezpečnostních a strategických studií poskytuje širokou škálu možností, jak se profilovat, ať už rozsahem nabízených kurzů či možnostmi krátkodobě studovat v zahraničí. Vyučující jsou na slovo vzatí profesionálové se vstřícným a zároveň spravedlivým přístupem ke studentům.  Jako další pozitivum bych vyzdvihl možnost setkávání se s experty z praxe, ať už v rámci jednotlivých kurzů či skrze debaty organizované mimo pravidelnou výuku. 

Matěj Novák