Studium BSS lze doporučit hned z několika důvodů. Předně se jedná o unikát v tom smyslu, že umožňuje studovat bezpečnostní problematiku už na bakalářském stupni, což je i ve evropském kontextu dosti nezvyklé. Studium BSS Vás dále naučí nejen analytickému myšlení jako takovému, ale i metodickému bádání nad bezpečnostní problematikou a zasazuje praktické informace do teoretického rámce. Všechny tyto schopnosti jsem velmi ocenil ve svoji následující kariéře.

Michal Mádl