Studium na brněnské politologii mi poskytlo skvělý vhled do teorie bezpečnosti a navázaných politických fenoménů. Díky programu povinných praxí během studia jsem absolvovala stáž na Národním bezpečnostním úřadě. Právě zde jsem měla možnost prakticky uplatnit analytické schopnosti a kritické myšlení, na jejichž procvičování je během studií kladen od začátku velký důraz.“

Martina Ulmanová

Martina Ulmanová