Politologii jsem studoval v kombinaci s bezpečnostními studii, což byl tehdy nový obor, zatímco politologie byla už dobře zavedená. Ten hlavní přínos pro mě určitě bylo seznámení s teoriemi a typologiemi, protože jsem sice už měl hodně znalostí z praxe, jenže mi scházel ten teoretický základ. Předchozí vědomosti jsem si tak mohl jakoby utřídit a dát jim rámec. Ale to samozřejmě nebylo všechno, protože na politologii jsem se také naučil správně pracovat s prameny, objevil jsem spoustu zdrojů a získal jsem hodně užitečných kontaktů. To všechno mi pak přišlo ohromně vhod. Je možné, že bych svou práci dokázal dělat i bez tohoto studia, ale jsem si jistý, že zdaleka na tak efektivně a kvalitně. FSS MU je pro mě ta skutečná „alma mater“, kam se vždycky budu rád vracet.

Lukáš Visingr