Hlavný prínos štúdia BSS vidím v tom, že FSS priťahuje výborných študentov a vytvára tak veľmi stimulujúce prostredie. Mimoriadne široká ponuka kurzov umožňuje, že si môžete do veľkej miery sami, slobodne a podľa vlastných preferencií utvárať program, ktorý chcete študovať. BSS tiež vďačím za to, že mi bolo umožnené študovať na vynikajúcich školách v zahraničí.“

Karolína Koščová