Petra Vejvodová

Petra Vejvodová

Petru Vejvodovu v rámci výzkumu zajímá vše kolem extremismu a radikalismu – od motivace jednotlivců, přes politické aktivity jednotlivých subjektů, po jejich mezinárodní spolupráci. Věnuje se také propagandě a informační válce. A aby toho adrenalinu nebylo málo, přišla na chuť lezectví. Energii čerpá z jihomoravských vinic, italských Alp a švýcarské čokolády.

Seznam kurzů, které Petra Vejvodová vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Petra Vejvodová autorsky podílela.

Miroslav Mareš

Miroslav Mareš

Miroslav Mareš je garantem oboru Bezpečnostní a strategická studia. Zabývá se výzkumem extremismu a terorismu v Evropě. Různými způsoby se jako přizvaný expert zapojil i do vytváření bezpečnostní politiky. Práce je mu koníčkem a je rád, že ji může vykonávat v regionu, kde se cítí být patriotem.

Seznam kurzů, které Miroslav Mareš vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Miroslav Mareš autorsky podílel.

Jakub Drmola

Jakub Drmola

Jakub Drmola se ve svých publikacích a přednáškách zaměřuje především na modelování a matematické simulace bezpečnostních hrozeb, metodologii, terorismus, kyberprostor, hacktivismus, vesmír a dopad moderních technologií na bezpečnost a povahu konfliktů. Zkrátka hlavně tím, co nějak zavání exaktními vědami. Pokud se zrovna nezabývá svými podivnými rovnicemi, můžete jej obvykle najít jak visí někde na skále nebo na ledovci, prodírá se temnými zákoutími internetu, případně sedí u piva a kofoly.

Seznam kurzů, které Jakub Drmola vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Jakub Drmola autorsky podílel.

Josef Kraus

Josef Kraus

Josef Kraus se dlouhodobě zaměřuje na region Blízkého a Středního východu, zejména na Islámskou republiku Írán. Do těchto a dalších oblastí velice rád cestuje, protože terénní výzkum považuje za naprosto stěžejní pro hodnotnou vědeckou práci. Z tematického hlediska se zaměřuje na fenomény terorismu, islámského radikalismu, konfliktů o suroviny a nábožensky motivovaného násilí. Mezi jeho záliby patří víno, ženy a zpěv, přičemž to poslední pouze v pasivní formě, protože nerad by se kvůli vlastnímu zpěvu dostal na seznam hledaných teroristů.

Seznam publikací, na nichž se Josef Kraus podílel.

Seznam kurzů, které Josef Kraus vyučuje.

Tomáš Šmíd

Tomáš Šmíd

Tomáš Šmíd se zabývá především fenomény, které souvisejí s tím, co by si lidé navzájem neměli dělat. Ozbrojené konflikty, organizovaný zločin nebo selhávající státy jsou jeho denním chlebem. Soustředí se především na oblast svého milovaného Kavkazu a přiléhající regiony jako je Střední Východ, jihovýchodní Evropa či širší Střední Asie. Miluje box a pár dalších sportů, četbu, film, suché víno, slivovicu a hořké pivo. Rád cestuje do hornatých a nehostinných krajin, případně do historicky zajímavých oblastí.

Seznam kurzů, které Tomáš Šmíd vyučuje.
Seznam publikací, na nichž se Tomáš Šmíd autorsky podílel.